Çocuk ve Zeka Testleri

Zeka ve gelişim testleri bebek ve çocukların gelişim seyirleri, kapasiteleri, ilgi ve yetenekleri konusunda ailelere ve uzmanlara oldukça önemli bilgiler vermektedir. Çocuklarının zihinsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olan anne ve babalar bu bilgiler ışığında çocuklarının eksiklikleri ile ilgili önlemler alabilir, destekleyici eğitimler sağlanabilir, beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda ilgili alanlara yönlendirmede sağlam bilgilere dayanan bir yol haritası belirleme şansına sahip olur. 

Uygulanan zeka ve gelişim testleri şunlardır;

- Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. 4-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

- AGTE Ankara Gelişim Envanteri:

Bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek değerlendirilir.

- Cattel 2A Zeka Testi:

7 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilen bir zeka testidir.

- Bender Gestalt Algı ve Motor Testi:

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

- Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:

4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak amacıyla uygulanan bir performans testidir. Bir kalem-kağıt testi olup görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir.

  1. El-göz koordinasyonu
  2. Şekil-zemin ayrımı
  3. Şekil sabitliği (değişmezliği)
  4. Mekan-konum algısı
  5. Mekan ilişkilerinin algısı

- Benton Görsel Bellek Testi:

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

- Porteus Labirentleri Zeka Testi:

5-15 yaş aralığındaki çocukların performansının ölçümünde kullanılan bir testtir. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanları ölçülür. Bu test özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.

- Kent EGY Sözel IQ Testi:

Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. 6-14 yaş arasındaki bireyleri zekasını incelemeye yarar. Sözeldir, hız testi değildir. 

- Peabody Resim Kelime Testi:

3-15 yaş arasındaki çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. 

- Gessel Gelişim Figürleri Testi:

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden ibarettir. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

- Good-Enough Bir İnsan Çiz Testi:

3-15 yaş arasındaki bireylerin genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi veren bir testtir. Zeka düzeylerinin belirlenmesine ve kişiye yönelik psikanalitik yorum yapılmasına olanak sağlar. 

- Bieber Cümle Tamamlama Testi:

Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.

- Beck Depresyon Ölçeği:

21 maddeden oluşan kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Depresyonda görülen duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri ölçmektedir. 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: Benlik saygısı ölçümü için kullanılan bir ölçektir.

- Sınav Kaygısı Ölçeği

- Stres Düzeyi Ölçeği

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?