Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemi olarak tanımlanmaktadır.

Araştırmacılar ergenlik dönemini 12-18 yaşlar arasına yerleştirme konusunda genel bir görüş birliğine varmışlardır. Bu dönem hızlı ve sürekli bir değişim ve gelişim dönemidir. Kişinin kendi kimliğini oluşturmaya çalıştığı bir dönemdir. Artık çocukluk dönemi sona ermiş ve toplumsal yaşamda sorumlukluk alma dönemi olan yetişkinlik dönemi, tabiri caizse kapıya dayanmıştır.

Ergenlik dönemi duygusal gelişimin ve değişimin hız kazandığı bir dönemdir. Duygular çok yoğun yaşanır ve duygu durumunda istikrarsızlık görülür. Çekingenlik, karşı cinse aşık olma, aşırı hayal kurma, mahcubiyet, tedirginlik ve huzursuzluk, yalnız kalma isteği, sinirlilik gibi duygu durumları çok sık yaşanır.

Ergenler, bağımsız olma ve kimliklerini bulma yolunda çok zorlu bir süreçten geçmeye başlarlar ve hayatın neresine uyum sağlamak istedikleri ve nereye gitmek istediklerine karar vermek için bir mücadele içine girerler. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar kişilerin en çok gelecekle ilgili kaygılar yaşadıkları, istedikleri hayatı yaşama ve istedikleri mesleğe sahip olma konusunda en çok karamsar hissettikleri dönemin ergenlik dönemi olduğunu ortaya koymuştur (Koç, 2004).

Oldukça sıkıntılı geçebilecek bu dönemin sağlıklı aşılabilmesi için, psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir. Ergenle yüz yüze ya da online yürütülen danışmanlık hizmetlerinde sadece probleme yönelik olarak çalışılmamaktadır. Aynı zamanda bireyin sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olarak yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi, gelişimsel becerilerini arttırabilmesi, ailesiyle ve arkadaşlarıyla daha sağlıklı, daha etkili ilişkiler kurabilmesi amaçlanır.

Ergen danışmanlığında, bireyin fizyolojik, duygusal, sosyal gelişiminin aile tarafından en doğru şekilde takip edilmesi, bu süreçte ailelerin çocuklarının gelişim özellikleriyle ve yaşayabilecekleri problemleriyle ilgili olarak bilgilendirilmesinin oldukça önemli olmasından dolayı eş zamanlı olarak ya da farklı zamanlarda aileler de sürece katılabilir. 

WeCreativez WhatsApp Support
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?